De Basiliek van Koekelberg

De Basiliek van het Heilig-Hart van Brussel, die door de Brusselaars gemoedelijk ‘basiliek van Koekelberg’ of spottend “de Koekelique van Basilberg’ genoemd wordt, is de jongere zus van die van Parijs, gewijd aan de “Sacré-Coeur”.

Het plateau van Koekelberg, dat Brussel overheerst, was al in het oog gesprongen van Leopold I die het voornemen zou gehad hebben om er de Koninklijke residentie te bouwen. Maar het was Leopold II die er een plechtige dreef wenste aan te leggen die zou leiden naar een ‘pantheon van de Belgen’. Dit weinig godsdienstige project viel niet in de smaak van de katholieke burgerij. Terwijl Horta en de “art nouveau” zegevierde, vertrouwde deze bouwkoning het ontwerp van een neogotisch gigantisch gebouw toe aan Pierre Langerock. De grondwerken van de neogotische tempel waren beëindigd bij het uitbreken van de oorlog. In zijn kerstboodschap van 1914 gaf Kardinaal Mercier de kerk een nieuwe betekenis. “ Zodra ons land opnieuw vrede kent, zullen wij het puin heropbouwen en hopen we als bekroning van deze wederopbouw op het hoogste punt van de hoofdstad een Nationale Basiliek van het Heilig Hart op te richten”. Op 29 juni 1919 werd deze belofte tijdens een plechtigheid door Koning Albert I, de autoriteiten van het land en een talrijke menigte onderschreven. Van de uitvoering volgens het project Langerock was, gezien de financiële toestand van de schatkist, geen sprake meer. Het gebruik van gewapend beton bezet door bakstenen en terracotta verminderde aanzienlijk het budget. Albert Van huffel, een Gentenaar, socialist en autodidact werd aangesteld om een nieuw ontwerp uit te tekenen. Ongelukkigerwijs vertraagde de grote depressie in de jaren 1930 gevolgd door de Tweede Wereldoorlog de bouw. De werken gingen gestaag vooruit dankzij de jaarlijkse collecten in alle kerken en katholieke scholen van het rijk; ze eindigden slechts in 1970. Dit gigantisch gebouw is de vijfde grootste kerk is van de wereld. Deze art deco kerk is verguisd door de Belgen maar wordt ontzettend bewonderd in het buitenland!

Praktische info

Bezoek aan de Basiliek en het panorama.