De IJskelders van de VUB

De XIXe eeuw kenden een dertigtal ijsondernemingen in Brussel een grote bloei. Onder hen de onderneming «Glacières Royales». Dit is een van de vijf grote ijsverwerkingsbedrijven (inzameling, opslag en verkoop) en bouwer van de eerste grote ijskelder gelegen aan de Waversesteenweg in Oudergem. Deze nieuwe industriële ontwikkeling van Brussel is in gang gezet door Leopold II en verbonden aan de inplanting van de grote «Brasserie de la Chasse Royale» in de kazernewijk. Het monument beschikt over twee ijskelder, eentje van 1875 (500m3) en eentje van 1894 (4500 m3)

De ijskelders geraakten in vergetelheid door het gebruik van koelkasten. Nadien werden ze gebruikt als champignonkwekerijen, noch later als opslagplaats tot wanneer er een garage op de oppervlakte gebruikt en de ijskelders gebruikt werden als afvalberg. Nadat de VUB-eigenaar is geworden in 1996 zijn de ijskelders als historisch waardevol monument geklasseerd. Een bezoek aan een ondergrondse kathedraal!

Praktische info

Interieurbezoek aan de ijskelders : Waversesteenweg 1013-1015, 1160 Oudergem

Dit bezoek kan gecombineerd worden met een bezoek aan de studentenhomes van Willy Van Der Meeren en met het Rectoraatsgebouw van de VUB