Hotel Max Hallet – Victor Horta

Ontvangen met prestige.