RAC – La Jonction

Wandeling

De Jonction in een nieuw daglicht!

Van noord naar zuid en van hoog naar laagstad

Brussel is altijd al een knooppunt geweest in het midden van Europa. Ook al lijken het vandaag smalle kronkelende middeleeuwse straatjes, destijds waren het dé steenwegen die de stad van Oost naar West verbond met de buitenwereld en allemaal kwamen ze samen op de Grote Markt.

Brussel was toen het centrum van Europa gelegen tussen de wereldhaven van Brugge, Keulen, de grote handelsmetropool op de Rijn en Parijs, de grootste stad benoorden de Alpen. Al deze handelswegen kruisten op het diepste punt in de vallei: de waterweg de Zenne. Het topografische kenmerk van de stad was het hoogteverschil van meer dan 40 m tussen de hoog- en laagstad met schitterende perspectieven en historisch gegroeide as-verbindingen.

De grootste stedenbouwkundige ingreep van de 20ste eeuw – de Noord-Zuid spoorverbinding – heeft de historische hoofdrichting van de stad gedraaid en het uitzicht totaal veranderd in een betonnen breuklijn. Vandaag ervaren we die als een scheidingslijn voor gemotoriseerd verkeer met versnipperde volkswijken. Hoogtijd om een visie te ontwikkelen met publieke groene ruimtes, een reorganisatie voor het verkeer en integratie van bewoning.

De stad Brussel heeft een multidisciplinair team de opdracht gegeven om naar oplossingen te zoeken over de toekomst van de Noord-Zuid spoorverbinding en een masterplan uit te werken. De bedoeling is om de stad opnieuw te verweven met de Oost-Westverbindingen door gebruik te maken van de heuvel die boven- en benedenstad verbindt tot een coherent geheel.

Het gedeelte wordt omgevormd tot een residentieel en bewoonbaar ecosysteem. Bovendien wordt het vervoer aangepast, worden ruimtes ontwikkeld met nieuwe gebruiksmogelijkheden en ontmoetingsplaatsen voor sport, cultuur, onderzoek, restauratie dit alles gedragen dankzij de synergiën tussen de verschillende actoren.

Ook benieuwd naar de richtlijnen van dit masterplan dat opnieuw de Noord-Zuidspoorverbinding verankert met de Oost-Westverbindingen van de stad?

Een kennismaking met wat was, wat is en zal worden!

Duur van de rondleiding

2u30
1u30 (enkel omgeving van het Centraal Station)

Vertrekplaats

Congreszuil
Congresplaats
1000 Brussel

Parcours

Wandeling langs de Noord- Zuidverbinding door het centrum van Brussel

Aantal

Max. 20 pers. / groep
Meerdere groepen gelijktijdig mogelijk

Wanneer ?

Elke dag volgens beschikbaarheid van de gidsen