Wandeling door Schaarbeek

Schaarbeek groeide eind 19de eeuw van een landelijk dorp naar een moderne voorstad. De stad is een smeltkroes van burgerlijk en volks, met 150 nationaliteiten, met een prachtige erfgoed en een veelheid aan culturen. Gestimuleerd door architectuurwedstrijden kwam de kunst op de straat en openbare gebouwen concurreerden in verbeeldingskracht met Brussel.

Schitterende perspectievenassen verbinden het station van Schaarbeek, het gemeentehuis en de Heilige Familiekerk. Rond de eeuwwisseling ontwikkelde de ingenieur Octave Houssa zes wijken die één derde van het gemeentelijk grondgebied innamen waaronder Monplaisir- en de Bloemenwijk Deze residentiële wijken werden voornamelijk tijdens de interbellum gebouwd, hun tracé is typisch 1900 met brede en boomrijke lanen, ronde pleinen en zacht glooiingen volgebouwd in cottage- art deco- , modernistische- of beaux-artsstijl.

Het station in Vlaamse neorenaissancestijl verschaft de Monplaiswijk een decor uit een stripverhaal en ligt centraal op het Belgische spoorwegnet, op het tracé van de eerste spoorlijn in België tussen Brussel en Mechelen. Het station is verbonden met een nieuwe, industriële loods via de spoorwegtuin. Dit nieuwe museumcomplex – Train World – in zaagtandvorm vormt samen met het oud stationsgebouw een prachtige symbiose van oude en nieuwe architectuur.

Praktische info

Duur: 2 uur