La Folie des grandeurs

De hele 19de eeuw lang bleef Brussel de geliefkoosde wandel- en verblijfplaats van rijke burgerij en adel, de aanwezigheid van de vorsten is daar zeker niet vreemd aan. De dijken van het kanaal tot in Laken werden afgezoomd met bomen en omgedoopt tot ‘Allée Verte’, een geliefkoosde ontmoetingsplaats voor de happy few. Heel wat chique woonwijken die een bemiddelde en vooral een belastingplichtige bevolking moest aantrekken verschenen aan de oostkant van de stad.  In die optiek werd het wegennet met Brussel en de naburige buitenwijken geoptimaliseerd en werden wedstrijden voor gevels en voor l’Art dans la rue’ uitgeschreven. De nieuwe woonwijk toont een prachtig scala aan 19de-eeuwse architectuurpatrimonium. Talloze realisaties beheersen en verfraaien het straatbeeld met een rijkdom aan creativiteit, individueel kunstenaarschap en een verscheidenheid aan stijlen. De promenade is de kwintessens van een demonstratie van rijkdom en sociale status. De nieuwe bewoners wilden het nieuwe technische tijdperk verzoenen met schoonheid, idealisering, nieuwe materialen en een nieuwe vormentaal. En zo drongen de architectuur en toegepaste kunst door tot in het kleinste facet van een nieuwe levensfilosofie.

Praktische informatie:

Wandeling door het centrum van Brussel: Beursplein, Anspachlaan, de Brouckèreplein, Handelsgalerij, Nieuwstraat, Martelarenplein, Broekstraat, Zandstraat, kon. Sint Hubertusgalerij, Grasmarkt…