Achter waaiers en maskers

Optochten houden als propaganda, porselein maken als amusement, vrijmetselaar worden voor de gezelligheid. Dat is het leven van de aristocratie tijdens de pruikentijd. In het Brussel van ambachten en kloosters brengt Karel van Lotharingen leven in de brouwerij. Maria- Théresia, de keizerin van Oostenrijk is dan wel zijn schoonzusje maar de haar gevolmachtigde ministers houden de touwtjes strak in handen. Als residentiestad lokt Brussel luxegoederen aan: koetsen, behangpapier, faience en porselein. Aan de kaaien wordt druk verhandeld. De buitenlandse handelaars investeren hier de winst in de opkomende katoenindustrie. Nieuwe manufacturen zien het daglicht. Maar werklui moeten eten en brood is duur. De aardappel biedt uitkomst in de laagstad terwijl men op de Koudenberg geniet van koffie, chocolade en champagne.

Brussel tussen God en Rede.

Praktische info:

Wandeling in het centrum van de stad: het Warandepark, het Koningsplein, het Museumplein….

Combineren :

U kunt deze wandeling combineren met een bezoek aan de archeologische site Coudenberg