Expo: Van kabas tot rugzak

Het verhaal van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

 nog tot 28 januari 2022

Een project van AMVB in GC De Markten

Wie vandaag als Vlaamse Brusselaar zijn kinderen naar school stuurt kan daarvoor terecht in het Nederlandstalig onderwijs. Toch waren er ook tijden waarin dit geen voor de hand liggende keuze was: op sommige momenten bestond die mogelijkheid nauwelijks, maar vaak werd -om te slagen in het leven- een goede kennis van het Frans ook belangrijker geacht dan deze van het Nederlands.

“Van kabas tot rugzak” is een tentoonstelling over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel beginnende vanaf het moment waarop het door Willem I uitgevaardigde Taalbesluit omstreeks 1822 ook in Brussel in voege treedt. Sindsdien heeft de positie van het Nederlands als onderwijstaal in de hoofdstad verschillende hoogtes en laagtes gekend: waar er in 1914 in heel Brussel in totaal nog maar zes klassen lager onderwijs in het Nederlands aanboden, zaten er in 2020 in totaal 49.048 leerlingen in het Nederlandstalige basis- en middelbaar onderwijs.

De tentoonstelling brengt de mensen en gebeurtenissen die hierin een belangrijke rol speelden in beeld. Ze toont ook hoe Brussel zich doorheen deze periode ontwikkelde. Daarnaast tracht ze de bezoekers op interactieve wijze het schoollopen doorheen de tijd te laten beleven.

Praktische info

ma – vrij 9u00 – 17u00

zat & zon 10u00 – 17u00

GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Rondleidingen op aanvraag voor groepen

Inkom: gratis

Scholen :

  • 85 Euro/groep

Andere groepen:

  • 105 Euro/groep (max. 20 pers) weekdagen
  • 120 Euro/groep (max. 20 pers) weekend

Een initiatief van AMVB vzw – Archief en Museum voor het Vlaamse Leven in Brussel