• Wanneer: zaterdag 9 december 2017, 11:00
  • Waar: Prévinairestraat 58 1070 Anderlecht, België
  • Gids: Maarten Gielen van Rotor
  • Duur: 1u30
  • Prijs: €19
  • Code: 34

Het collectief Rotor houdt zich al sinds 2005 intensief bezig met de materiaalstromen in de bouwsector van de laatmoderne stedelijke conditie.

Het gaat hen om meer dan een beter beheer van grondstoffen. Rotor evolueerde zo tot een expert in recyclage en stond daarmee aan de wieg van concrete beleidsmaatregelen in de bouwsector.

De Brusselse kantorenmarkt is het favoriete jachtterrein van Rotor DC. Denk maar aan de afbraak van de Generale Bank.

De grondgedachte daarbij is dat de ‘gewonnen’ materialen terug ingezet worden binnen dezelfde regio, het Brussels Gewest, om de cyclus van afbraak, transport en hergebruik zo klein mogelijk te maken.

Rotor en Rotor DC zijn gehuisvest in een afgedankte pralinefabriek in Anderlecht.